PROGRAM ZASEDÁNÍ ZO 1/2006

PROGRAM:

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

  • Jednacího řádu.
  • Zprávy kontrolního výboru.
  • Odměn členů ZO.
  • Členů kontrolního a finančního výboru.

RŮZNÉ:

  • Rozšíření hotelu CINEMA PALACE.
  • Dotazy občanů.