Program zasedání ZO č. 21/2012

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

č. 21/2012 dne 29. 11. 2012 v 19 hodin v hasičské zbrojnici

P R O G R A M:

 

Slib nového člena zastupitelstva obce.

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Rozpočtového opatření č. 9/2012.

b) Mandátní smlouvy mezi obcí Jíloviště a společností Witero Estates, s.r.o.

c) Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012.

d) Oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště provést následnou kontrolu a kontrolní činnost.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 13. 12. 2012 v 19:00 na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 20. 12. 2012 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

2) Informace.

3) Dotazy občanů.

Ing. Karel Dostálek

starosta

Vyvěšeno:

Sejmuto: