Program zasedání ZO Jíloviště č. 22/2009, které se koná dne 28. 1. 2009