Program zasedání ZO Jíloviště č. 23/2009, které se koná dne 4. 3. 2009