Program zasedání ZO Jíloviště č. 24/2009, které se koná dne 1. 4. 2009