Program zasedání ZO Jíloviště č. 27/2009, které se koná dne 1. 7. 2009