Program zasedání ZO Jíloviště č. 33/2014 – nový termín