Řád pro pohřebiště v Jílovišti

Řád pro pohřebiště v Jílovišti

23.04.2020

Obec Jíloviště
jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst. 1 zák. č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o pohřebnictví),
vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona
Řád pro pohřebiště v Jílovišti

dokument ŘVP