Reklamace provedeného úklidu a čištění ulice Pražská dne 11.7.2015 firmou Zenova

Dobrý den paní Halámková, pane Hotovec,

v sobotu 11.7. prováděla vaše společnost úklid obce Jíloviště – část ulice Pražská.

Dle objednávky měly být provedeny následující práce :
 
–  strojní čištění a ruční dočištění parkoviště + chodníků
–  údržba zeleně + doplnění mulčovací kůry v perimetru parkoviště
–  čistění vpustí v úseku nalevo od obecního úřadu
–  ruční vyčištění vpustí  
–  komplexní úklid parkoviště
–  údržba zeleně: posekání trávy, výchovný řez keřů, doplnění mulčovací kúry.

Bohužel, čištění bylo provedeno neodborně, lajdácky a výsledek je horší než před tím.

Občané v okolí Pražské byli obtěžováni prachem a hlukem, neproběhlo mokré čištění a pokud ano, v nedostatečné míře.

Kanálové vpusti nebyly vyčištěny vůbec.

Parkovací místa, vjezdy a chodníky byly vyčištěny povrchně, neúplně, v některých ,místech vůbec.

Provedení údržby zeleně ještě nechám vyhodnotit odborníkem.

Zasílám fotografie, které stav po „čištění“ dokumentují.

Reklamuji tedy celé mimořádné čištění, žádám sjednání nápravy v náhradním termínu, do té doby pozastavuji splatnost jakékoliv úhrady s touto prací spojených.

Děkuji,

s pozdravem

V. Dlouhý
starosta Jíloviště , 13.7.2015