Rekonstrukce uličního prostoru ulice Pražská TZ + Plakát

 

Dnem 1. 4. 2014 byla Výborem Regionální Rady ROP NUTS II Střední Čechy schválena dotace pro projekt „Rekonstrukce uličního prostoru ul. PRAŽSKÁ, Jíloviště“, registrační číslo CZ.1.15/1.1.00/74.01748.  Projekt byl předkládán v rámci 74. výzvy, prioritní osy 1 Doprava, oblast podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktura. 

 

Dne 15. 5. 2014 byla na akci uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace. Akce je financována za spoluúčasti Evropských fondů  – zprostředkovatel ROP NUTS II Střední Čechy.

 

Projektem dojde k rekonstrukci významného úseku komunikace PRAŽSKÁ, která vede hlavní části obce. Komunikace se nachází v zastavěném území obce a tvoří dopravní páteř. V daném úseku je umístěna autobusová zastávka, hasičská zbrojnice, obecní úřad, pošta, obytné domy, provozovny podnikatelských úseků a daný úsek navazuje na krajskou komunikaci Strakonickou. Cílovou skupinou projektu jsou především obyvatelé obce, ale také obyvatelé okolních obcí, kteří komunikaci využívají a turisté. Základním cílem projektu je zlepšení dostupnosti a zvýšení bezpečnosti na místní komunikaci a zvýšení tak kvality života obyvatel obce prostřednictvím zkvalitnění dopravní infrastruktury. Stavební práce v rozsahu navrženého projektu budou prováděny dodavatelskou firmou.

 

Výše schválené dotace na projekt činí maximálně 17 783 339,20 Kč

 

Délka realizace projektu je plánována 02 – 05/2015.

 

V Jílovišti 4.3.2015

 

Vladimír Dlouhý

starosta Jíloviště