Rodinné centrum Pexeso Zbraslav

Rodinné centrum Pexeso je občanské sdružení, podporující komunitní život na Zbraslavi. Naším posláním je aktivovat obyvatele Zbraslavi a jejích přilehlých částí s cílem napomoci vytvoření funkční občanské společnosti v obci, která by se mohla stát – díky atraktivitě blízké Prahy – pouze jakousi noclehárnou pro své obyvatele. Ve své činnosti se zaměřujeme na rodinu. Cílovou skupinou jsou proto budoucí, současní rodiče, prarodiče, ale samozřejmě i děti, dospívající a dospělí jedinci. Podpora rodiny je částečně také snahou o prevenci patologických jevů společnosti (pocity odcizení, izolace rodičů, anebo nově přistěhovalých, nefungující mezigenerační vztahy, specifické problémy dospívající mládeže).