Rozhodnutí

Rozhodnutí

18.03.2021

Výroková část:
Městský úřad Mníšek pod Brdy, stavební úřad, jako stavební úřad věcně příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) přezkoumal žádost Barbory Bradáčové, nar. 07.07.1994, bytem U zeměpisného  ústavu č. p. 506/3, Bubeneč, I 60 00 Praha 6 zastoupené Petrem Jelínkem, nar. 26.12.1961, bytem Trávníčkova č. p. 1767, Stodůlky, 150 00 Praha 5 ze dne 7.10.2020 o dodatečné povolení stavby:

kůlna u rodinného domu č.p. 162 na pozemku číslo parcelní 222/12 v katastrálním území Jíloviště podle ustanovení § 129 odst. 2 a 3 a § I 11 až 115 stavebního zákona a rozhodl takto:

 

  rozhodnutí