Rozhodnutí

Rozhodnutí

4.05.2022

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přís. org. IČO 00066001,
Zborovská 81/11, 150 00 Praha
(dále jen „stavebník“), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis.zn. výsl.: 41488/2019/Se ze dne na stavbu

111/1025 Bojov – Klínec, rekonstrukce silnice
stavba 1 – silnice 111/1025 a 111/0042 Jílovište -Líšnice

 

 Rozhodnutí