Rozhodnutí Sil. 01/2022/OÚ

Rozhodnutí  Sil. 01/2022/OÚ

6.10.2022

Obecní úřad Jíloviště jako silniční správní úřad, jako věcně a místně příslušný správní orgán pro místní komunikace (dále též jen silniční správní úřad) dle§ 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ZPK)

Rozhodl

že po části pozemkové parcely p.č. 139 v katastrálním území Jíloviště vede veřejně přístupná místní komunikace IV třídy a tento právní vztah trvá minimálně 50 let.

 

Rozhodnutí Sil. 01/2022/OÚ