Slavnostní otevření kapličky.

Obec Jíloviště – Okrašlovací spolek obce Jíloviště – SDH Jíloviště 

vás zvou na slavnostní otevření opravené budovy staré hasičské zbrojnice se zvoničkou 

v neděli 4. května 2014 

14:00 hodin – zahájení slavnosti

16:00 hodin – obřad vysvěcení, P. Jan Dlouhý 

Až do 18:00 hodin bude přístupna malá výstavka vztahující se k opravené budově. Vystavena bude i 

historická a současná hasičská technika.