SOMR – Závěrečný účet za rok 2020

SOMR – Závěrečný účet za rok 2020

5.05.2021

ROZPOČET na rok 2020
Návrh rozpočtu na rok 2020 byl navržen jako vyrovnaný, na straně příjmů i výdajů v částce 346.300 Kč a byl projednán a schválen na zasedání SOMR dne 3. 12. 2019 Usnesením č. 5.
Poté ( 4. 12. 2019) byl vyvěšen v členských obcích. Nebyly podány žádné připomínky ani námitky.

závěrečný účet 2020