Stavební povolení

Stavební povolení

9.12.2019

na stavbu:

stavební úpravy místní komunikace Zahradní, Jíloviště
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č. 442/3, 450/1, 451/1, 451/3 v katastrálním území Jíloviště.

 

stavební povolení