Upozornění občanů

Žádáme všechny občany a návštěvníky,

aby v sobotu 30. listopadu 2013 a v sobotu 14. prosince 2013 od ranních hodin do odpoledne pokud možno vůbec nevstupovali do lesa, případně aby omezili svůj pohyb výhradně na lesní cesty.

 

 

Regionální naháňka na divočáky

Již mnohokrát jsme psali a informovali o tom, jak se region Brd, a nejen on, potýká s problémem přemnožené divoké zvěře. Situace je již neudržitelná. Škody na majetku občanů, firem, měst a obcí se každým rokem zvyšují. Zvyšuje se také nebezpečí, zranění, ohrožení, např. v našem městě není výjimkou, spíše naopak, že nejen kusy, ale četné skupiny divokých prasat se pohybují u náměstí, pošty nebo kulturního domu, jako i mezi bytovými domy a to nejen v noci, ale i v denních hodinách. Stejnou, ne-li horší situaci popisují taktéž starostky a starostové obcí Mikroregionu Mníšecko (SOMR). Divoká zvěř se dostává do přímého kontaktu s obyvateli.

 

Mníšek pod Brdy se nejméně od roku 2010 snaží situaci řešit. Samo město má však kompetence malé, resp. žádné a tak je jeho role pouze mediátorská, prostřednická a spolupracující. Spolupráce s Městským úřadem Černošice je navázána, ale v dané situaci se jeví jako již nedostačující, je třeba zasáhnout nejen na jednom katastrálním území, ale naopak v širším regionu Brd.

 

Bylo již také třeba reagovat na petici „STOP prasatům v Brdech“, jejímiž adresáty jsou Město Černošice a Krajský úřad Středočeského kraje. Podle našich informací má petice v této chvíli již více jak 3.600 petentů.

 

Město Mníšek pod Brdy převzalo iniciativu a svolalo na 6.11.2013 jednání celé oblasti. Účastnili se jej především představitelé honebních společenství, mysliveckých sdružení regionu Brd – od Zbraslavi po Vltavu až po Dobříš. Pozvali jsme také zástupce petentů a orgány veřejné moci, jako Krajský úřad Středočeského kraje, Městský úřad Černošice, Městský úřad Dobříš. Přišli také zástupci Policie České republiky, Městská policie Černošice a Mníšek pod Brdy, zemědělci z Agrární komory ČR a partneři, starostky a starostové Mikroregionu Mníšecko. Sál kulturního střediska se zcela zaplnil všemi kompetentními osobami.

 

Od prvopočátku bylo jasné, že se nenajde jedno jediné snadné řešení. Musí se přijmout celá řada opatření, od těch každodenních drobných, až po hromadná, celooblastní.

 

Hlavní návrh na řešení zahrnuje: oplocení alespoň části honebních pozemků, lov bachyň, odchytová zařízení, určená převážně pro nehonební pozemky, povolenky k odstřelu černé zvěře, koordinované oblastní naháňky, úprava osevu polností, změna zákona. Ihned na místě pak byly dohodnuty termíny pro konkrétní opatření. Prosíme proto občany o pozornost:

 

V sobotu 30. listopadu 2013 a následně v sobotu 14. prosince 2013, bude od ranních hodin do odpoledne provedena celoregionální naháňka černé zvěře, které se zúčastní více jak 15 mysliveckých sdružení od Mníšku po Měchenice, k Vltavě, až za Dobříš!

 

Žádáme všechny občany a návštěvníky, aby v tyto dny pokud možno vůbec nevstupovali do lesa, případně aby omezili svůj pohyb výhradně na lesní cesty.

 

O dalších opatřeních Vás budeme dále informovat.

Věříme ve Svatoplukovy pruty. Jsme si jisti, že pouze spolupráce s myslivci, zemědělci a státní správou může přinést změnu k lepšímu a tak i nápravu. Všichni přítomní se dohodli, že v dubnu 2014 se opět sejdeme a vyhodnotíme účinnost provedených opatření. Je třeba myslivcům a všem účastníkům poděkovat za ochotu věc řešit.

Ing. Petr Digrin, Ph.D., starosta  Mníšku p. Brdy.

 

Pro společné řešení problému … Město Mníšek pod Brdy Mikroregion Mníšecko myslivecká sdružení honební společenství

Přílohy

Mime-fileDivočák