Usnesení č. 1/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

  1. Měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům ZO zůstaly v roce 2005 ve stejné výši jako v roce 2004.
  2. Směnnou smlouvu mezi pozemky p.č. 222/4, jehož výlučným vlastníkem je Český Telecom, a.s. a pozemkem p.č. 222/1, jehož výlučným vlastníkem je Obec Jíloviště.
  3. Mandantní smlouvu s panem Ing. Šebem ve věci zajištění dotace na rekonstrukci ČOV a ukončení výstavby obecní kanalizace v obci.
  4. Rozpočtový výhled na rok 2006-2007.

ZASTUPITESTVO OBCE UKLÁDÁ:

  • Jednotlivým výborům dodržování termínů na vyřizování podnětů a stížností občanů.

Schváleno 9 hlasy.

V Jílovišti dne 26.1.2005

ing. Karel Dostálek v. r.

starosta

Zapsal: P. Bukovský

Ověřili: Tomáš Patera, Ladislav Vaněk