Usnesení č. 2/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:

  1. Záměr obce prodat obecní pozemek p. č. 426/12.

ZASTUPITELSTVO OBCE NESCHVALUJE:

  1. Prodej obecního pozemku p. č. 142/4 za cenu 50,- Kč/m².

ZASTUPITELSTVO OBCE ODKLÁDÁ:

  1. Souhlas s finančním příspěvkem pro mateřské školky, které navštěvují děti z obce.

ZASTUPITESTVO OBCE UKLÁDÁ:

  1. Do příštího zasedání ZO vytvořit směrnici pro zadávání veřejných zakázek a výběrových řízení. Zajistí Ing. Paluš.
  2. Do příštího zasedání ZO vyřešit problém s regulativy reklamních poutačů a reklamních ploch na území obce. Zajistí starosta.

Schváleno 8 hlasy.

V Jílovišti dne 9. 3. 2005

Ing. Karel Dostálek v. r.

starosta

Zapsal: P. Bukovský

Ověřili: Petr Šmíd, Ing. P. Paluš