Usnesení č. 4/2005

ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE:
1. Členy komise k výběrovému řízení na zhotovitele díla „Rekonstrukce stávající ČOV“.
Výběrové řízení se uskuteční dne: 17. 5. 2005 a členové výběrové komise jsou:
Zástupce zadavatele: Náhradníci:
Petr Bukovský František Vaněk
Petr Šmíd Ladislav Ježek
Zástupce provozovatele ČOV: Náhradník:
Ing. Paták Pavel Kureš
Zástupci splňující odbornost: Náhradníci:
Ing. Josef Vítek Ing. Ivan Dalík
Jaroslav Musil Ing. Ivan Fiala
V Jílovišti dne 26. 4. 2005
Ing. Karel Dostálek v. r.
starosta
Zapsal: Ing. Karel Dostálek
Ověřili: Petr Šmíd
František Vaněk