usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva

Dne 1. listopadu 2006 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště, které:

 1. Zvolilo uvolněného starostu obce pana Ing. Karla Dostálka, nar. 26. 11. 1945, bytem Jíloviště, Zenklova 98.
 2. Zvolilo neuvolněného místostarostu obce pana Ing. Jana Vorla, nar. 2. 6. 1978, bytem Jíloviště, U Cihelny 46.
 3. Zvolilo předsedu a členy finančního výboru:
  Předseda: JUDr. Jan Nekola
  Členové: Petr Brůna
  Finanční výbor bude doplněn do lichého počtu.
 4. Zvolilo předsedkyni a členy kontrolního výboru:
  Předsedkyně: Libuše Fatková
  Členové: Pavel Šmíd, Miroslav Petřík, Mgr. Ivo Černý
  Kontrolní výbor bude doplněn do lichého počtu.
 5. Vzalo na vědomí konání příštího zasedání zastupitelstva obce dne 15. 11. 2006 od 19,00 hodin v hasičské zbrojnici.
  Schváleno 9 hlasy.

Zapsala: Libuše Fatková Dne 1. listopadu 2006

Ověřil: Mgr. Ivo Černý
Lucie Hastrmanová