Usnesení ustavujícího zasedání

 

USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010 – 2014

Dne 11. listopadu 2010 se konalo ustavující zasedání Zastupitelstva obce Jíloviště, které:

  1. Zvolilo uvolněného starostu obce pana Ing. Karla Dostálka, nar. 26. 11. 1945, bytem Zenklova 98, Jíloviště.

  2. Zvolilo neuvolněného místostarostu obce paní Libuši Fatkovou, nar. 23. 8. 1949, bytem K Dubíčku 156, Jíloviště.

  3. Zvolilo předsedu a členy finančního výboru:

předseda: Ing. Jan Vorel

členové: Petr Brůna

Ing. Jan Havelka

Ing. Oldřich Nový

Ing. Jaroslava Nováková

4. Zvolilo předsedu a členy kontrolního výboru:

předseda: Radek Moureček

členové: Ing. Václav Pařízek

Slavomír Baudyš

Gabriela Tamchynová

Lucie Hastrmanová

 

5. Vzalo na vědomí konání příštího zasedání zastupitelstva obce dne 21. prosince 2010 od 19,00 hodinv hasičské zbrojnici.

 

Zapsala: Libuše Fatková

Dne 18. listopadu 2010

 

Ověřil: Mgr. Ivo Černý

Pavel Šmíd

 

Ing. Karel Dostálek

starosta