Usnesení vlády ČR ze dne 14.2.2021

Usnesení vlády ČR ze dne 14.2.2021

15.02.2021

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,

vyhlašuje

pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů.

 

 usnesení 14.2.2021