Vakcinace psů a koček

Cena vakcinace: 450 Kč (vzteklina 150 Kč, kombinace 300 Kč)

Veterinární ošetřovna Jíloviště
Pode Zděmi 165