Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

3.09.2023

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
návrhů změn vlny 29
Z 3783/29 a Z 3807/29
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 Veřejná vyhláška vlny 29