Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

15.04.2024

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj

ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 1611967/24/2100-11530-200796, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za  nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

 

 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024