Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

30.04.2024

ode dne 30.04.2024 do dne 31.05.2024

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj

ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2024.

 

hromadný předpisný seznam