VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

14.04.2020

Magistrát města Kladno, Odbor finanční – správce místních poplatků, podle ustanovení § 49 a § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb. oznamuje, že

od 14.04.2020 do 15.05.2020

je u správce poplatku, v budově Magistrátu města Kladno, dveře č. 007 vždy v úředních dnech v pondělí a ve středu od 8.00 do 18.00 a ve čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin, po dobu vyhlášeného nouzového stavu v pondělí od 8.00 do 11.00 a ve středu od 15.00 do 18.00 hodin,
zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF /2147 /20-2, kterým je

VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (na základě přihlášeného pobytu)

za zdaňovací období 01.01.2017 – 31.12.2017

všem poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti stanovené obecně závazné vyhlášky Statutárního města Kladna č. 02/15 o místních poplatcích.

 

příloha