Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

27.04.2021

ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy české republiky http://www.financnisprava.cz

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný

hromadný předpisný seznam čj. 1891290/21/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1891291/21/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1891292/21/2100-11460-200796,