Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

21.04.2023

ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj

ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 1957865/23/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1957866/23/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1957867/23/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1957868/23/2100-11530-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 1957869/23/2100-11530-200796,

jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023

 Veřejná vyhláška FÚ