Veřejná vyhláška – města Kladna

Veřejná vyhláška – města Kladna

13.10.2021

Magistrát města Kladno, Odbor finanční – správce místních poplatků, podle ustanovení § 49 a § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že
od 20.10.2021 do 22.11.2021
je u správce poplatku, v budově Magistrátu města Kladno, dveře č. 007 dle aktuálních úředních hodin

 

 

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/6023/21-2, kterým je

VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (na základě FO přihlášené k pobytu) 

za zdaňovací období 01.01.2019 – 31.12.2019

 

Veřejná vyhláška – města Kladna