Veřejná vyhláška města Kladno

Veřejná vyhláška města Kladno

17.02.2021

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/757/21-2, kterým je

VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (na základě přihlášeného pobytu)

za zdaňovací období 01.01.2018 – 31.12.2018

 

 vyhláška Kladno