Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

28.06.2022

o zahájeném řízení o vydání změny vlny 12 – opakované veřejné projednání

Z 3139/12

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o opakovaném veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška – oznámení Z 3139/12