Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

28.06.2022

o zahájení řízení o vydání změn vlny 26
Z 3498/26, Z 3499/26 a Z 3500/26
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

Veřejná vyhláška – oznámení Z 3498/26, Z 3499/26 a Z 3500/26