Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

23.08.2022

o zahájení řízení o vydání změn
Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00,
Z 2908/00, Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2937/00, Z 2939/00, Z 2940/00, Z 2941/00,
Z 2942/00, Z 2945/00, Z 2948/00, Z 2949/00, Z 2964/00, Z 2975/00

vlny V celoměstsky významných změn
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Veřejná vyhláška – Oznámení Z 2842/00