Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

7.11.2022

o zahájení řízení o vydání změn vlny 19
Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19,
Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

Veřejná vyhláška – Oznámení změn vlny 19