Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

16.12.2022

O ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
JÍLOVIŠTĚ A OZNÁMENÍ KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

Veřejné projednání o návrhu změny územního plánu se bude konat
dne 18.1.2023 od 17,00 hodin
v restauraci Restovna, Pražská č.p. 232, Jíloviště.

Veřejná vyhláška – oznámení