Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

13.03.2023

o společném jednání o návrzích změn vlny 11

Z 3122/11 a Z 3123/11

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

  Veřejná vyhláška – Oznámení – Z 3122/11 a Z 3123/11