Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

9.05.2023

o společném jednání o návrzích změn vlny 11
Z 3117/11 a Z 3124/11
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

Společné jednání se bude konat dne 25. 5. 2023 od 9:30 hod.
na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2

 

  Veřejná vyhláška – Oznámení  Z 3117/11 a Z 3124/11