Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

19.11.2023

o společném jednání o návrzích změn vlny 12
Z 3127/12, Z 3133/12, Z 3169/12 a Z 3182/12
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška – oznámení změn vlny 12