Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

20.12.2023

OZNÁMENÍ O ZPŘÍSTUPNĚNÍ NÁVRHU

ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JÍLOVIŠTĚ A OZNÁMENÍ KONÁNÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

 

 

Veřejná vyhláška – oznámení ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JÍLOVIŠT