Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

7.01.2024

o společném jednání o návrzích změn
Z 2841/00 a Z 2932/00
vlny V celoměstsky významných změn
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška – oznámení Z 2841/00 a Z 2932/00