Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

11.06.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 19
Z 3327/19, Z 3328/19, Z 3344/19, Z 3349/19 a Z 3365/19
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3327/19, Z 3328/19, Z 3344/19,
Z 3349/19 a Z 3365/19 vlny 19 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedených
změn.
Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy
č. 7/25 ze dne 23. 5. 2019, kterým byly schváleny návrhy na pořízení těchto změn
zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.

 

oznámení