Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

4.09.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 15
Z 3228/15, Z 3230/15, Z 3233/15 a Z 3234/15
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3228/15, Z 3230/15, Z 3233/15 a Z 3234/15 vlny 15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen ,,Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedených změn.

vyhláška 16