Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

4.09.2020

o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav
U 933/02
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U 933/02 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny. Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/8 ze dne 25. 4. 2019, kterým bylo schváleno zadání této změny.

 

vyhláška U933/02