Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

14.09.2020

o zahájení řízení o vydání změn vlny 13
Z 3184/13 a Z 3185/13
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

vyhláška vlny 13