Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

18.09.2020

o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15
Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15
a Z 3249/15
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního
plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhů změn Z 3224/15, Z 3226/15,
Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 vlny 15 Územního plánu
sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) společným jednáním
o návrhu Změn ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.

vyhláška