Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

2.10.2020

zahájení řízení o vydání

Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
(úprava vymezení koridoru Městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka –
Košinka)

V souladu s ustanovením § 22, § 39 odst. 1 a § 42b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Odbor územního rozvoje MHMP, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dále jen „Aktualizace č. 7 ZÚR HMP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené Aktualizace č. 7 ZÚR HMP.

Návrh Aktualizace č. 7 ZÚR HMP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/21 ze dne 12. 12. 2019, kterým bylo schváleno pořízení této aktualizace.

 

vyhláška č.7