Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

12.01.2021

o zahájení řízení o vydání změn vlny 11
Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3114/11, Z 3115/11 a Z 3116/11 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn.

Návrhy Změn ÚP byly zpracovány na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 9/18 ze dne 19. 9. 2019, kterým bylo schváleno zadání těchto změn.
Zpracované návrhy Změn ÚP byly v souladu s § 50 stavebního zákona projednány v rámci společného jednání o návrzích změn dne 26. 6. 2020.

 

Příloha